Arbeidsdeskundig onderzoek
en Haalbaarheid
Arbeidsdeskundig onderzoek
en Haalbaarheid
Voor mensen
met een passie
is er altijd
een markt..
Home
Werknemers
Werkgevers & Instanties
Team Arbitrea
Contact
De arbeidsdeskundige kijkt naar de mogelijkheden voor uw zieke werknemer om te re-integreren. Door bijvoorbeeld aanpassingen te doen op de werkplek of te zoeken naar ander werk binnen of buiten uw organisatie.

Het doel van de arbeidsdeskundige is altijd om langdurige uitval te voorkomen en een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk.

Onze arbeidsdeskundigen hebben allemaal een afgeronde opleiding als Arbeidsdeskundige en ruime ervaring in het opstellen van arbeidskundige onderzoeken, het uitvoeren van dossierscans en het geven van passend advies.
  Welke diensten bieden we aan?
Arbeidsdeskundig onderzoek
& advies:

Onze arbeidsdeskundige komt bij u op de werkvloer en voert gesprekken met betrokkenen intern en uiteraard met werknemer zelf.
De arbeidsdeskundige beoordeelt op grond van iemands belastbaarheid (opgesteld vanuit bedrijfsarts) welke eventuele mogelijkheden er zijn in eigen werk,  mogelijk aangepast werk of werkzaamheden/ mogelijkheden buiten werkgever (spoor 2). Het onderzoek wordt in een uitgebreide rapportage vastgelegd.
Haalbaarheidsonderzoek:


Dit onderzoek kan door onze arbeidsdeskundige worden  ingezet als u, als werkgever, er aan twijfelt of een 2e spoor traject voor een werknemer ├╝berhaupt zinvol of haalbaar is. In samenspraak zal een puur theoretische toetsing worden uitgevoerd of in combinatie met praktijktoetsing.
Dossiercheck:


Het voorkomen van een loonsanctie is gewenst. Vandaar dat onze arbeidsdeskundigen met u mee kijkt of de ingezette activiteiten, gezien vanuit het wettelijke kader van het UWV, voldoende zullen zijn. Wij sporen zwakke punten op in het dossier en geven adviezen hoe dit tijdig te repareren.
Ondersteuning bij
beroeps-en bezwaarzaken:

Wanneer het UWV een loonsanctie heeft opgelegd, dan kunnen wij helpen bij het maken van bezwaar. Vooraf maken wij een inschatting hoe groot de kans is om het bezwaar te winnen.
Arbeidsdeskundig spreekuur:


Onze arbeidsdeskundigen kunnen bij u op het werk een spreekuur houden, verschillende casussen en vraagstukken kunnen dan worden besproken.
Contact formulier
ARBITREA

T. 06-22615173
E.  info@arbitrea.nl
W. www.arbitrea.nl      
Leveringsvoorwaarden   Klachtenreglement   Privacyreglement    @ Copyright 2018  Arbitrea  All rights reserved
WebFourYou